Organizacijoms

Home / Organizacijoms

Savo profesinę misiją suprantu kaip sutelkimą lyderystei ir asmeninio augimo skatinimą, orientuotą į tarpasmeninius santykius ir aukštą emocinį intelektą bei darbuotojų emocinio atsparumo ugdymą per individualias ar komandinio koučingo konsultacijas.

Kitaip tariant, organizacijose lyderiams, darbuotojams, specialistams individualių ir komandinių konsultacijų metu drauge ugdome tarpasmenines kompetencijas ir įgūdžius (angl. „soft skills“ – „minkštieji įgūdžiai), kurie skatina efektyvumą ir produktyvumą, profesionalumą ir empatiją.

Taigi individualių ir komandinių konsultacijų metu ugdomos šios „minkštosios“ kompetencijos:

  • Savęs ir kito pažinimas.
  • Efektyvi komunikacija (komunikacinių įgūdžių stiprinimas, tarpasmeninė komunikacija ir grįžtamojo ryšio teikimas).
  • Bendradarbiavimas ir komandos narių įtraukimas.
  • Lyderystė ir vadovavimo įgūdžiai.
  • Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas.
  • Darbo streso mažinimas ir sąmoningumo skatinimas.
  • Ugdomieji pokalbiai organizacijoje kaip galimybė įgalinti save ir kitą.

Kam viso to reikia? Tikiu, kad tik augant sąmoningumui galimi transformaciniai pokyčiai. Asmeniniai ir organizaciniai.