Organizacijoms

Home / Organizacijoms

Savo profesinę misiją suprantu kaip sutelkimą lyderystei ir asmeninio augimo skatinimą, orientuotą į tarpasmeninius santykius ir aukštą emocinį intelektą, darbuotojų emocinio atsparumo ugdymą.

Tad su organizacijų lyderiais, darbuotojais, specialistais individualių ir/ar komandinių konsultacijų, mokymų metu ugdome tarpasmenines kompetencijas ir įgūdžius (soft skills), kurie skatina efektyvumą, produktyvumą, o svarbiausia – empatišką, profesionalią ir darbuotojus orientuotą organizacijos kultūrą.

Mokymų ar konsultacijų metu yra ugdomos šios “minkštosios” kompetencijos:

  • Savęs, savo emocijų atpažinimas ir supratimas, kito supratimas.
  • Efektyvi komunikacija ir bendravimo psichologija.
  • Lyderystė bendradarbiaujant su komandomis.
  • Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas.
  • Darbo streso mažinimas ir individualaus sąmoningumo skatinimas komandoje.
  • Ugdantieji pokalbiai kaip galimybė siekti tikslų, įveikti pokyčius, įgalinti ir augti.

Kam viso to reikia?

Tikiu, kad tik augant sąmoningumui ir kuriant į darbuotoją orientuotą kultūrą galimi transformaciniai pokyčiai. Asmeniniai ir organizaciniai.